SHARK AS

Arkitektkontoret Shark har eksistert i Oppegård siden 1984. Først som Sørli og Jakobsen AS, senere som Sørli og Haugstad AS og nå som Shark AS. Kontoret har hatt sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 siden 1998.

Kontoret påtar seg alle typer arkitekt- og planoppgaver i stor faglig bredde, fra ombygging / tilbygging, fritidsboliger, eneboliger, kontor-, nærings- og prosessbygg, offentlige byggeoppgaver innen helse-, skole- og teknisk sektor til reguleringsplaner og planfaglige utredninger.

De fleste av våre oppdrag er lokalisert i Østlands-regionen. I tillegg har vi utført prosjekter i ulike verdensdeler, fra fylkessykehus i Bhutan, via villa i Spania, til prosessanlegg for lakseoppdrett i USA.

FORMÅL

Gjennom vår allsidige kompetanse, vil vi søke å gi våre oppdragsgivere;

• Optimalisering av estetiske og funksjonelle løsninger
• Juridisk, teknisk og økonomisk kvalitetssikring
• Minimalisering av oppdragets totale kvalitetskostnad ∗

∗ Kvalitetskostnad beskrives med shark’s kvalitetskostnadskurve som funksjon mellom formgivnings-, planleggings-, dokumentasjons- og kontrollkostnader på den ene siden og forekomst av mulige feilkostnader på den andre siden. Summen av disse kostnadene kan beskrives som oppdragets totale kvalitetskostnad.
∗ English version of Shark’s Reduced Risk Spending Curve.

For å ivareta vårt formål og våre oppdragsgiveres ønsker arbeider vi ut fra tre stikkord som danner vår logo;

Sted:
Lokalisering av oppgavene gir viktige forutsetninger for løsningene: naturen, bygget, nabostedet, tettstedet / byen. Ulike lokaliseringer gir ulike løsninger. Ulike steder har ulike kvaliteter, som må ivaretaes og fremheves. Bygningene danner steder i landskapet, og hvert rom skal danne steder i bygningen med funksjoner og mening for beboere og brukere.

Helhet:
Våre løsninger av oppgaver skal ivareta helheten, både funksjonelt, estetisk, juridisk, sosialt og økonomisk, i samsvar med stedet og oppdragsgivers ambisjoner.

Arkitektur:
Den estetiske løsningen er et resultat av materialitet, detaljering, organisering og realisering. Sammen med de stedlige forutsetninger og helhetlig orden dannes en stedlig arkitektonisk helhet.

© 2017 - ALL RIGHTS RESERVED