Nicole Rivière

Diplom ingeniør i interiørarkitektur/kontoradministrasjon
950 831 73

Diplom ingeniør i interiørarkitektur/kontoradministrasjon
950 831 73
nicole@shark.no

Eli Ramvik

Master i arkitektur
413 249 39

Anna Witaszczyk-Turdza

Master i arkitektur
410 183 39

Utdannet ved NTH 1981, har arbeidet i firmaet siden 1985, og har ansvaret for økonomi, nye oppdrag og kontrahering i tillegg til saksbehandler (arkitekt) ansvar i bygge-, regulerings- og utredningsoppdrag. Kompentanse fra internationalt utrednings-, plan- og arkitektarbeid i UNCHS. Spesielt energibruk i bygninger, med 20 års erfaring fra drift av eget solenergihus.

Eva Merete Sølsnes Hasselgård

Master i arkitektur
922 144 02

Utdannet ved NTH 1981, har arbeidet i firmaet siden 1985, og har ansvaret for økonomi, nye oppdrag og kontrahering i tillegg til saksbehandler (arkitekt) ansvar i bygge-, regulerings- og utredningsoppdrag. Kompentanse fra internationalt utrednings-, plan- og arkitektarbeid i UNCHS. Spesielt energibruk i bygninger, med 20 års erfaring fra drift av eget solenergihus.

Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen

Master i arkitektur
984 466 24

Master i arkitektur
984 466 24
sverre@shark.no

Utdannet ved NTH 1981, har arbeidet i firmaet siden 1985, og har ansvaret for økonomi, nye oppdrag og kontrahering i tillegg til saksbehandler (arkitekt) ansvar i bygge-, regulerings- og utredningsoppdrag. Kompentanse fra internationalt utrednings-, plan- og arkitektarbeid i UNCHS. Spesielt energibruk i bygninger, med 20 års erfaring fra drift av eget solenergihus.

Kari Sivertsen

Fagansvarlig/Sivilarkitekt
958 846 58

Utdannet ved NTH 1981, har arbeidet i firmaet siden 1985, og har ansvaret for økonomi, nye oppdrag og kontrahering i tillegg til saksbehandler (arkitekt) ansvar i bygge-, regulerings- og utredningsoppdrag. Kompentanse fra internationalt utrednings-, plan- og arkitektarbeid i UNCHS. Spesielt energibruk i bygninger, med 20 års erfaring fra drift av eget solenergihus.

Egil M. Haugstad

Daglig leder/Sivilarkitekt
480 033 02

Utdannet ved NTH 1981, har arbeidet i firmaet siden 1985, og har ansvaret for økonomi, nye oppdrag og kontrahering i tillegg til saksbehandler (arkitekt) ansvar i bygge-, regulerings- og utredningsoppdrag. Kompentanse fra internationalt utrednings-, plan- og arkitektarbeid i UNCHS. Spesielt energibruk i bygninger, med 20 års erfaring fra drift av eget solenergihus.