Prosjekt: Bolig Bratseth/Nilsen
Adresse: Myrvolltoppen
Bygget: Under prosjektering
Areal: BRA 370 m2

Boligen prosjekteres på en flott fjelltomt med store furutrær, for en familie med to store barn. Barna får en egen etasje til deres disposisjon og foreldrene vil få en komplett bolig på hovedplanet.

Tomtens hovednivå ligger ca tre meter over adkomstveien, og et inngangsparti over to etasjer leder deg opp til hovedplanet. Inngangspartiet og spisestuen oppføres i et lett glass / tre bygg som danner glidende overganger fra oppholdsrommene til utearealene. Byggherre ønsker en bolig og hageanlegg som i minst mulig grad krever stell og vedlikehold, slik at det velges å bygge med vedlikeholdsfrie materialer som skifer og tegl.

Tomtens karakter forsøkes bevart og landskapsarkitekt Peter Verliin`s forslag til bearbeiding tar utgangspunkt i varierte uterom med materialer og vegetasjon som naturlig passer inn mellom boligen og tomten.

kart